#slid1#slid2#slid3

DŮVODY PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT:

  • působení na trhu od roku 1991
  • bezplatné konzultace a poradenství
  • spolupráce s největšími developery
  • 0 % provize

Adamovská průmyslová zóna
Město Adamov bylo vždy spojováno s průmyslem a společností ADAST Adamov. Po jejím krachu, který se dlouhodobě podepsal negativně na adamovském regionu, jsme byli pověřeni rozprodejem jednotlivých výrobních a skladových objektů. Vzhledem k lokalitě, odloučené od Brna a s ohledem na specifickou dispozici objektů to nebyl úkol jednoduchý. V průběhu několika let se nám podařilo postupně zaplnit jednotlivé objekty stabilními a prosperujícími investory, mezi které např. patří spol. Eden Europe, spol. s.r.o., TENZA část, a.s. a další.

Možná také právě proto jsme byli osloveni městem Adamov k uspořádání výběrového řízení na prodej některých zbytných komerčních objektů ve vlastnictví městské společnosti ADAVAK,s.r.o. Spolupráci v tomto směru jsme zahájili v roce 2015 s přesahem do roku 2016. Úspěšně jsme prodali několik komerčních budov, které byly využívány k drobné výrobě a skladování.

Vážíme si dosavadní spolupráce se zástupci Města Adamov, zejména se starostou p. Bc. Romanem Pilátem, MBA, jejichž snahou je podpora obnovení a růstu dříve proslulé adamovské podnikatelské zóny.

Touto cestou chceme městu Adamov poděkovat za tuto příležitost a těšíme se na další spolupráci