#slid1#slid2#slid3

DŮVODY PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT:

  • působení na trhu od roku 1991
  • bezplatné konzultace a poradenství
  • spolupráce s největšími developery
  • 0 % provize

Nová průmyslová zóna
Je v současné době brněnský region schopný vyhovět narůstající poptávce po středně velkých a malých sídlech firem z oblasti výroby, skladování a logistiky? To vše jsou otázky, které v poslední době nabývají na významu a jsou stále aktuálnější. Nepochybně to souvisí s oživením ekonomiky, které zaznamenáváme a s tím souvisejícím apetitem podnikatelských subjektů vlastnit nemovitosti, ve kterých by se cítily komfortně.

Město Brno není dlouhodobě schopno uspokojit poptávku menších investorů v tomto směru. Jsme rádi, že se nám počátkem loňského roku podařilo najít pozemek v blízkosti širšího středu města a následně z něj, ve spolupráci s vlastníkem, připravit malou průmyslovou zónu, která svými parametry, a to nejen technickými, ale i cenovými, velmi přesně zapadla do představ našich poptávajících klientů.

Pozemek o výměře cca 18,5 ha, s ideální polohou v jižní části města v těsné blízkosti křížení hlavních dálničních tahů na Vídeň, Prahu, Bratislavu a Ostravu, jsme rozdělili na tři samostatné pozemky a do konce prvního pololetí roku 2015 měly všechny své vlastníky. Ti v současnosti intenzivně činí kroky k výstavbě tří průmyslových komplexů výrobního a skladového charakteru s administrativním centrem.

Část původní plochy pozemku si ponechal prodávající pro realizaci vlastní výstavby administrativní budovy a skladového objektu, na další části vyrostou výrobní haly pro účely lehké a střední kovovýroby.

Nezanedbatelná je i skutečnost, že přípravou území bylo dosaženo i určité optimalizace tržní ceny pozemků. Jsme velmi rádi, že jsme mohli aktivně přispět k něčemu, co má opravdu smysl a co prospěje rozvoji brněnského regionu a zejména pak podnikatelské veřejnosti.