#slid1#slid2#slid3

DŮVODY PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT:

  • působení na trhu od roku 1991
  • bezplatné konzultace a poradenství
  • spolupráce s největšími developery
  • 0 % provize

Spolupracujeme i s obcemi
Většinou se jedná o zajištění informací a služeb pro naše klienty, kteří chtějí v té které obci investovat. Není ale žádnou výjimkou, že naše realitní služby využívají ale i obce. Bylo tomu tak i v případě Města Tišnov, které se v loňském stalo investorem komerčního areálu v Tišnově.

Průmyslový areál, sousedící s pozemky města, se nabízel jako vhodný expanzní prostor pro budoucí záměry obce – prvoplánově pro přechodné využití při rekonstrukci a přestavbě areálu Technických služeb Tišnov, s.r.o. a v budoucnu pro možnou výstavbu rezidenčních objektů.

Celý obchod probíhal v režimu, který se poněkud vymyká běžné praxi, protože uzavření kupní smlouvy předcházel časově náročný schvalovací proces orgánů města. Díky korektnímu přístupu zástupců města a na druhé straně majitele areálu, se podařilo obchod úspěšně uzavřít počátkem roku 2016.

Jsme přesvědčeni, že tento obchod může být dobrým počátkem spolupráce s Městem Tišnovem pro další období a to zejména na poli zprostředkování kontaktů s potenciálními investory, kterým můžeme nabídnout příjemné a vstřícné podmínky pro jejich podnikatelské záměry v tišnovském regionu.